Amitai Isaac אמיתי יצחק
ישראל

ביוגרפיה

+ יליד ירושלים, למד "בבצלאל" ובאקדמיה לציור בפאריס.(אקול סופרייר דה לה ויל דה פאריס) חבר אגודת הציירים משנת 1939. ממיסדי קרית האמנים בצפת.